section background

Daşıma

service_img

Əvvəlcədən partladılmış və lentlənmiş sahədə dağ süxurlarının (filizin və tullantının) xüsusi texnikalar vasitəsilə özüboşaldan yük maşınlarına yüklənməsi, özüboşaldan yük maşınlarının mədən ərazisindən çıxışı zamanı onların təhlükəsizlik xidməti tərəfindən yoxlanılması, özüboşaldan yük maşınlarının 80 tonluq qapanlı tərəzidə çəkilməsi və yüklənmiş dağ süxurlarına (filizə və tullantıya) uyğun xüsusi ayrılmış sahəyə (filiz xüsusi ayrılmış filiz anbarına, tullantı isə xüsusi ayrılmış tullantı anbarına) daşınması işlərini həyata keçiririk